ทำไมภาครัฐถึงปิดกั้นเว็บหนังโป๊

  1. 2 months ago

    ในช่วงไม่นานมานี้อาจจะสังเกตเห็นได้ว่า ทางภาครัฐนำโดยกระทรวง ICT มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปิดการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ โยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเว็บหนังโป๊ออนไลน์ ที่จะถูกสกัดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาภายใน แต่ทำไมกระทรวงไอซีที ถึงต้องปิดกั้นการเข้าถึง หรือปิดกั้นไม่ให้ดูหนังโป๊ วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะ

    สาเหตุที่มีการบล็อกการเข้าถึงเว็บหนังโป๊นั้น เพราะว่าทางกระทรวง ICTเห็นว่าหนังโป๊อาจจะเป็นปัญหาอันตรายที่จะชักจูงให้เด็กเสียคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เด็กสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น จึงอาจจะทำให้หลงผิดหรือเสพติดการดูหนังโป๊จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ ฉะนั้นการบล็อกการเข้าถึงเว็บโป๊หรือสื่อลามกอนาจารในรูปแบบอินเทอร์เน็ตต่างๆ ก็จะเป็นการตัดต้นตอ ไม่ให้ปัญหาต่างๆ ลุกลามตามมาได้ แต่เหมือนว่าความพยายามของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นจะยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากนัก เนื่องมาจากยังมีอีกหลายช่องทางที่สามารถเข้าถึงหนังโป๊ หรือคลิปโป๊ต่างๆได้อยู่
    และโดยอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มีการสกัดกั้นสื่อลามก หรือหนังโป๊ต่างๆ คงจะมีสาเหตุมาจากปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ซึ่งเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความอยากรู้อยากลองมากขึ้นก่อนวัยอันควร ซึ่งอาจจะเป็นการชักนำให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ อีกทั้งการจะตรวจสอบและตักเตือนการเข้าถึงสื่ออนาจารก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสะดวกนัก เพราะฉะนั้นการปิดการเข้าถึงเว็บโป๊ตั้งแต่ต้นก็จะทำให้สามารถป้องกันได้อย่างครอบคลุม

    แต่ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการปิดเว็บหนังโป๊นั้นสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้จริงหรือไม่ เพราะว่านอกจากการบล็อกจะยังมีช่องโหว่ที่สามารถเข้าถึงสื่อลามก หรือเว็บโป๊ต่างๆ ได้อยู่บ้างแล้ว ยังดูเหมือนว่าการห้ามการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารจะยิ่งเป็นเหมือนการกระตุ้นให้คนมีความพยายามในการเข้าดูมากขึ้น และทำให้เกิดความต้องการทางเพศมากขึ้น เพราะขาดช่องทางที่ปกติใช้เป็นเครื่องช่วยในการระบายอารมณ์ทางเพศออกมา ฉะนั้นหากความอัดอั้นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไม่สามารถหาวิธีทางระบายออกได้ เพราะว่าถูกปิดกั้นและไม่มีการให้ความรู้ในการระบายออกที่ถูกต้อง จึงอาจจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น การข่มขืน หรือการทำอนาจารในที่สาธารณะได้

 

or Sign Up to reply!